Asas-asas hukum

 


SEBELUM membahas pasal-pasal yang termaktub diberbagai peraturan perundang-undangan, maka harus mengenal asas-asas didalam hukum. 


Pada prinsipnya, ada asas-asas hukum yang berlaku dalam lapangan hukum apapun. Ada juga asas-asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. 


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah “dasar” dari sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir. Asas sering juga disebut dengan prinsip. 


Sebagai contoh adalah pasal 1 ayat (3) Konstitusi menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka negara hukum (rechtstaat) adalah asas yang menegaskan “negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya (Aristoteles). 


Asas ini semakin menegaskan Raja Perancis, Lousi XIV yang mengungkapkan “negara adalah saya (L’Etat c’es moi). 


Dalam sistem hukum Anglo saxon, negara hukum kemudian dikenal sebagai “rule of law”. Didalam konstitusi, dikenal didalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Asas ini kemudian dikenal persamaan dimuka hukum (equality before the law). 


Asas penting lain seperti asas Lex superior derogate legi inferior (asas menegaskan peraturan yang tinggi mengenyampingkan peraturan di bawahnya). Asas ini sering juga ditafsirkan “peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. 


Selain itu dikenal “asas lex specialis derogate legi generalis”. Asas ini menyebutkan peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. 


Dalam setiap lapangan hukum juga dikenal asas yang berlaku. Misalnya hukum pidana mengenal asas legalitas (Pasal 1 KUHP), hukum perdata seperti “perjanjian adalah undang-undang yang berlaku bagi keduanya (pasal 1320 KUHPer) dan seterusnya. 


Untuk memahami asas dalam setiap lapangan hukum, selain merujuk kepada pasal-pasal yang tegas mencantumkan asas juga dipahami dari asas-asas umum yang berlaku.


Dalam praktek di Mahkamah Konstitusi, asas sering digunakan sebagai pisau analis untuk menyampaikan permohonan  agar pasal yang merugikan konstitusional dapat dibatalkan. Praktek yang jamak yang kemudian mengabulkan permohonan dari permohon.  

JAMBI SERU NEWS NETWORK

Portal Jambi Seru : 1. Sepak Bola / Football - 2. Selebriti / Celebrity - 3. Lirik Lagu / Song Lyrics - 4. Film / Movie - 5. Teknologi / Technology - 6. Batanghari - 7. Merangin - 8. Muaro Jambi - 9. Tungkal  10. Tebo - 11. Kerinci - Sungai Penuh Network : 1. Jambi - 2. Jambi Flash  - 3. Koran Jambi - 4. Angso Duo - 5. Thehok 6. Seru TV7.

-----

Komentar